Deutekom Advies - Oog voor onderwijs

Suzanne Deutekom

Wie ben ik?

Sinds 2000 werk ik als (interim) adviseur voor schoolbesturen, raden van toezicht, medezeggenschapsraden en gemeenten in diverse regio's van het land; vanaf januari 2011 doe ik dat als zelfstandige. Deutekom Advies is dus Suzanne Deutekom-Parent: opgegroeid in een Zeeuws onderwijsnest en het grootste deel van mijn schoolloopbaan in het noorden van het land doorlopen. Vanuit Groningen, waar ik als onderwijskundige afstudeerde, ben ik vertrokken naar het westen waar ik inmiddels zelf een warm nest heb en van waaruit ik mijn werk doe als adviseur/ onderzoeker binnen de onderwijssector.

Ik heb een brede ervaring opgedaan in het (bestuurlijk) onderwijsveld: als onderwijskundige, (interim)schoolbestuurder, beleidsadviseur en adviseur/ consultant bij twee landelijk opererende adviesbureaus. Mijn werk kenmerkt zich door een deskundige, nuchtere en oplossingsgerichte aanpak vanuit een oprechte betrokkenheid bij het onderwijs. Een scherpe blik, open communicatie en klantgerichte houding zijn verder typerend voor mij. Suzanne Deutekom Vooral waar het gaat over bestuursconstructies, wet- en regelgeving, beleidscycli,.. bestaat wel eens de neiging uit het oog verliezen waar het uiteindelijk allemaal om draait: die ene jongen of dat meisje in de klas. Ik wil dat niet vergeten en doe dat ook niet.

In mijn cv leest u meer informatie over mijn achtergrond, ervaring en uitgevoerde opdrachten. Onder het kopje "aanbod" leest u wat ik mogelijk voor u en uw organisatie kan betekenen. Neem gerust contact op voor een kennismakingsgesprek!

Download C.V.

Doelgroep

Deutekom Advies is een adviesbureau voor de onderwijssector.

Belangrijkste doelgroepen:

  1. schoolbesturen en toezichthouders in het primair en voortgezet onderwijs;
  2. medezeggenschapsraden en gemeenschappelijke medezeggenschapsraden in het primair en voortgezet onderwijs
  3. samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs;
  4. schoolleiders in het primair onderwijs;
  5. gemeentelijke overheid (sectoren welzijn/ onderwijs/ maatschappelijk).
Groep kinderen

Aanbod

Governance, bestuurlijke vernieuwing in het onderwijs | Onderzoek en -advies | Strategisch beleid | Schrijfopdrachten en helpdesk

Governance, scheiding van bestuur en toezicht

Bestuurlijke vormgeving in het onderwijs en de relatie tussen besturen en dat wat er in de klas gebeurt heeft altijd mijn bijzondere interesse gehad. De laatste jaren is daarin ook het vinden van een goede balans tussen goed bestuur en goed intern toezicht een belangrijk thema en ik ondersteun u graag in het denken daarover. Mijn aanbod:

Gouvernance - scheiding van bestuur en toezicht, foto van twee stoelen tegenover elkaar in verschillende kleurstelling - deutekomadvies.nl

Onderzoek, begeleiding en advies, o.a.:

organisatieonderzoek, bestuurlijke samenwerking en fusie, scholenfusie,

samenwerkingsscholen, FER

Aanbod onderzoek en -advies, foto van een meijes met een vergrootglas in haar hand - deutekomadvies.nl

Met onderzoek en schrijven kan ik in mijn werk niet vaak genoeg bezig zijn. Ik vind het een uitdaging om de onderzoeksvraag zo helder mogelijk te krijgen en om vervolgens een onderzoek op maat te ontwerpen. Geen standaardmethoden, maar altijd gericht op uw specifieke vraag en situatie. Met als opbrengst een heldere analyse van de situatie en een advies/ aanpak om mee verder te komen. Voorbeelden:

Strategisch beleid en bestuurlijke ondersteuning

Aanbod Strategisch beleid, foto van een meijes die hink stap sprong speelt - deutekomadvies.nl

In mijn opdrachten ben ik regelmatig ook gewoon druk met directe ondersteuning van schoolbestuurders en schoolleiders bij de waan van alledag. Graag kijk, lees en denk ik kritisch mee over actuele ontwikkelingen als sparringpartner/ klankbord. Zoekt u specifiekeondersteuning bij het op papier zetten van uw missie, visie, ideeën en plannen, zoekt u iemand die de goede vragen stelt en blijft doorvragen of heeft u gewoon tijdelijk behoefte aan extra ondersteuning op het stafbureau? Dan kan ik u ondersteunen door:

Schrijfopdrachten en helpdesk

U heeft misschien een jaarverslag of visiedocument dat bestaat uit losse onderdelen waarin de samenhang nog aangebracht moet worden. Er hebben wellicht verschillende schrijvers aan het stuk gewerkt, waardoor het niet prettig leest. Misschien wilt u de uitkomsten van een brainstormsessie van het directeurenoverleg, de raad van toezicht of een studiedag van het personeel snel vertaald hebben in een concreet plan of voorstel. Mijn aanbod:

Aanbod Schrijfopdrachten en helpdesk, foto van kleurpotloden als waaier - deutekomadvies.nl

Werkwijze & tarief

Werkwijze tarief, foto van een kladblok met kleurpotloden - deutekomadvies.nl

Intake en offerte

Na een vrijblijvend offertegesprek stuur ik binnen twee weken een offerte met een heldere omschrijving van de opdracht, prijsvoorstel en planning. Gedurende de opdracht bewaak ik gemaakte afspraken, planning en budget.

Werkwijze tarief, foto van een kladblok met kleurpotloden - deutekomadvies.nl

Contact en draagvlak

Ik vind het belangrijk aandacht te besteden aan draagvlak van medewerkers en andere belanghebbenden en houd daar in mijn opdrachten ook altijd rekening mee. Uiteraard hecht ik aan een goed contact met de opdrachtgever. Voortgangsgesprekken en tussenrapportages maken altijd onderdeel uit van mijn werk.

Werkwijze tarief, foto van een kladblok met kleurpotloden - deutekomadvies.nl

Samenwerking

Ik beschik over een breed netwerk met uiteenlopende deskundigheden en maak daar in de praktijk zo nodig gebruik van. Ook in lopende opdrachten kan het voorkomen dat ik samenwerk met partners of gebruik maak van extra deskundigheid. Hierover informeer ik altijd mijn opdrachtgever.

Werkwijze tarief, foto van een kladblok met kleurpotloden - deutekomadvies.nl

Tarief

Mijn tarief is afhankelijk van de aard en looptijd van de opdracht. Tarieven zijn in principe exclusief BTW en reis- en verblijfkosten. Telefonische helpdesk: antwoorden die ik meteen beschikbaar heb zijn kosteloos, als ik meer tijd nodig heb maak ik vooraf afspraken over eventuele kosten. Voor meer informatie neem contact op via het contactformulier of bel: 06-44648074

Contact

Telefoon 06-44648074 / 0252-220960
E-mail info@deutekomadvies.nl
Internet http://deutekomadvies.nl

ING Bank NL48 INGB 0005 8934 58
KVK nummer 51535483
BTW nummer NL107533601B01

Deutekom Advies
Planetenplein 6
2172 CR Sassenheim
 

 

 

 


Vertificatiesleutel

Vertificatiesleutel invoeren


Routekaart Deutekom Advies

Plan uw route